Op dinsdag 29 mei heeft FHI in samenwerking met TVVL de Masterclass Gebouw Automatisering georganiseerd. Tijdens deze masterclass zijn thema’s zoals gebouwbeheersystemen, Internet of Things (IoT), Datascience,ICT-security en privacy besproken. Hamel Regelt Techniek heeft samen met de overige sprekers een succesvolle middag mogen organiseren.

De items welke zijn behandeld zijn;

De rol van gebouwbeheersystemen binnen energiemanagement en prestatiecontracten

door ing. Bert Elkhuizen (E-nolis)
De Energy Navigator voert zelfstandig op basis van enkele invoergegevens een analyse uit die de relatie tussen energielabel, bijbehorend optimale verbruik en het werkelijke verbruik duidelijk maakt. Welke rol heeft het gebouwbeheersysteem in dit proces en hoe kan het gebouw worden geoptimaliseerd door goed samenspel van beide instrumenten?

Is IoT het einde of een nieuw begin voor het het GBS?

door Leander Hamel (Hamel Regeltechniek en lid TVVL Expertgroep Gebouwbeheer- en Automatisering)
De opmars van het Internet of Things (IoT) is onmiskenbaar bepalend voor de toekomst van intelligente gebouwautomatisering en gebouwbeheer. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden die buiten het bereik liggen van de huidige generaties GBS. Vervangt IoT het GBS of is synergie denkbaar en zelfs te prefereren?

Big Data in de gebouwentechniek

door Dirk Blaauw (TimeSeries, The Smart App company)
Het gebruik van Big Data in de gebouwentechniek heeft tot doel om gebouwen inzichtelijk en meer betouwbaar te maken. Het is belangrijk dat verbeteringen in het binnenmilieu en de prestaties van installaties worden vastgehouden. Een belangrijke factor in het proces van Duurzaam Beheer en Onderhoud is prestatieborging. Het gebruik van Big Data inanalyse-processen is relatief nieuw en voegt nieuwe inzichten toe die in deze presentatie zullen worden behandeld. Ook zal worden ingegaan op de rol van de “Data Scientist” in het beheerproces.

ICT-security en Privacy onbekend terrein voor de gebouwenspecialist

door Jan Kerdel (Kerdel Business Development en voorzitter TVVL Expertgroep Gebouwbeheer- en Automatisering)
Als centrale bediening van het GBS via internet bereikbaar is, dan is geen specialistische kennis nodig om het toegangspunt te vinden. Digitaal vandalisme is zeer eenvoudig. Ook IoT-sensoren en -actoren vormen een regelrechte dreiging voor de systeemveiligheid. In het algemeen heeft ICT-kennis binnen de installatievakwereld nog een weg te gaan. Bovendien is op het vlak van privacy-bescherming nieuwe wetgeving ingegaan. Wat moeten we doen in samenwerking met opdrachtgevers om technische systemen robuust en resiliant te maken en privacy te garanderen?

Eindelijk een ontwerpstandaard voor GBS

door Jan Kerdel (Kerdel Business Development en voorzitter TVVL Expertgroep Gebouwbeheer- en Automatisering)
Goed ontworpen, ingestelde en onderhouden technische installaties houden het gebouw op ontwerpconditie en voorkomen onnodig hoge operationele kosten. Tot op heden zijn geen ontwerpspecificaties bekend die vanuit gebruikersperspectief naar een GBS-systeem kijken. De nieuwe ISSO-publicatie probeert via een transparante methodiek eindgebruikers en hun adviseurs een instrument in handen te geven waarmee de ontwerpeisen voor een GBS in kaart kunnen worden gebracht.

Vanwege de grote belangstelling zal deze Masterclass worden herhaald op Dinsdag 25 september 2018.

Hou hiervoor de TVVL kalender in de gaten.